AntoniaInspiration

AntoniaInspiration

Блогът на Тони - психология, мотивация, личностно усъвършенстване, хумор и забава
Featured Image

Бизнес и мотивация

В тази секция ще можете да намерите статии на теми като:

  • Комуникация
  • Разрешаване на конфликти
  • Публична реч
  • Планиране и целеполагане
  • Разработване на Работодателска марка (Employer Branding)
  • Развитие на човешките ресурси
  • Управление на качеството
  • Устойчивост на бизнеса и т.н.

Планирам да направя кратки видеозаписи на теми, които засягат интересни казуси в професионалното израстване и бизнес-средата в България. Разбира се, ще бъдат споделени с Вас и ще очаквам Вашата обратна връзка!