• Смелост
  Смелостта учи децата да бъдат инициативни в по-сложни ситуации, да провокират опонент с уважение, да бъдат приятелски настроени дори и когато не им е удобно, да казват “не” пред натиска на тълпата.
 • Решителност
  Решителността помага на детето да не бъде песимист и да завършва започнатото. Учи го, че временният дискомфорт го води към реализиране на бъдещи цели и постижения.
 • Решителност
  Решителността помага на детето да не бъде песимист и да завършва започнатото. Учи го, че временният дискомфорт го води към реализиране на бъдещи цели и постижения.
 • Честност
  Благодарение на честността младите хора ще бъдат личности, излъчващи доверие; такива, на които винаги може да се разчита.
 • Любов
  Любовта не е само чувство и емоция. Любовта е решение да обичаш и да даваш – на приятелите, съседите, дори и на враговете. Няма по-силна дефиниция за любовта от тази, за която четем в Библията – дълготърпелива, многомилостива, незавиждаща, негорделива. Тази любов не е груба, не търси своето, не се гневи лесно, не помни лошото.
 • Чистота и подреденост
  Благодарение на тези съставки на характера, децата ще бъдат добре организирани и ще напредват към реализиране на своите житейски цели.
 • Уважение
  Едва ли има по-силен и сигурен начин да си заобграден от приятели при положение, че уважаваш другите и им показваш, че те са ценни сами по себе си.
 • Самоконтрол
  Самоконтролът управлява собствените негативни апетити. Той напомня, че няма нужда да имаме всичко на този свят, че щастието е във взаимоотношенията, не във вещите. Той поставя здравословни ограничения на тялото и ума, обуздава езика.
 • Съпричастност
  Развива се, когато предприемате грижа за някой друг като семейство и проявявате милост към бедните, различен вид помощи и т.н.
 • Лоялност и вярност
  Вярността и лоялността са нужни за успеха в много области – лоялност към семейството, близките, приятелите, работодателя и т.н. Когато детето знае да държи на думата си, то ще види още много възможности и отворени врати занапред.

А какви са съставките на характера, които искате децата ви да усвоят?

По материали на Стоян Георгиев, www.semeistvo.bg