Всеки един от нас си е задавал въпроса: Кои са тайните съставки на продължителните и пълноценни взаимоотношения, на успешното партньорство и трайния брак?

Видовете взаимоотношения, върху които може да се крепи една връзка, могат да се разделят принципно на 5 вида:

  1. Физическа връзка (Привличане)

В случая става дума за първичното физическо привличане, химията между двама души. Връзка без него е възможна, но няма как да е продължителна и пълноценна. Обратното – връзка базирана само на физическо привличане – също е обречена на краткотраен живот, защото когато „пеперудите“ изчезнат и връзката ще се изчерпи.

2. Финансова връзка (Статус)

Тук привличането е на ниво статус, финасово и социално положение. Всеизвестна истина е, че заможните мъже са доста по-привлекателни за жените (и обратното), както и че високата позиция във фирмената и обществената йерархия отваря много врати (и крака). Подобно на №1, когато финансите се изчерпат или има сгромолясване в кариерата, любовта може рязко да изчезне.           

3. Ментална връзка (Ум)

Връзката е базирана на сходно образование, интереси, интелект. Разговорите са винаги храна за ума, а към половинката се отнасяш с респект. И все пак човек не е само диплома, той е сбор от много качества и външни характеристики. Сама по себе менталната връзка не е достатъчна за цялостни успешни отношения.

4. Емоционална връзка (Грижа)

Тази връзка е на основата на загрижеността един за друг, споделянето, подкрепата, които си дават партньорите. За успешна и дълготрайна връзка е необходима и емоционална интелигентност, затова и емоциите и съвместимостта на характерите са толкова важни.

5. Духовна връзка (Душа)

Най-висшата форма на взаимосвързаност между двама души. Тогава се разбират и без думи, имат сходно светоусещане и ценности. Усещането за „сродна душа“ е много силно.

Истината е, че много хора правят избора си на партньор въз основа на първите три критерия (или още по-лошо – на един от тях), но без развиване и на останалите компоненти на взаимоотношенията не можем да говорим за пълноценно и удовлетворяващо партньорство. Симбиозата между петте елемента би ни дала перфектната връзка. Разбира се, изисква се отношение и грижа, за да се поддържа пламъка на любовта, а който успее да постигне и петте типа сливане с друг човек е истински щастливец.