Слушайки подкаст на Брендън Буршар (Brendon Burchard) – известен американски коуч за личностно израстване и продуктивност – разбрах кои са седемте основополагащи принципа, които той е получил в наследство от своя баща. Тъй като на мен лично много ми харесаха, споделям ги и с Вас сега:

1. Бъди себе си (Be yourself)

2. Бъди честен (Be honest)

3. Давай най-доброто от себе си (Do your best)

3. Обичай семейството си (Love your family)

4. Отнасяй се към другите хора с уважение (Treat people with respect)

5. Бъди добър гражданин (Be a good citizen)

6. Следвай мечтите си (Follow your dream)

Мисля, че седемте принципа по-горе са добра основа за възпитание на един добър, морален и стойностен човек. Напоследък често мисля за липсата на морал в нашето общество, за липсата на ценности и „крайъгълни камъни“, които да те предпазват от криввания в погрешна посока.

Моето поколение живее в трудни времена през целия си съзнателен живот, затова има още по-голяма нужда от собствен център и ориентир, за да изпитва радост от живота, да преминава уверено през трудностите, да се предпазва от токсични отношения и нечестност, да развива пълния си потенциал и да възпитава стойностни личности.

А Вие какво научихте от своите родители? Какво бихте искали да предадете на своите деца? Аз лично бих добавила към горните седем и още няколко правила:

  • Обичай себе си и винаги бъди най-добрия си приятел.
  • Учи непрестанно, не спирай да се развиваш.
  • Бъди активен.
  • Търси отговорите в сърцето си.