Мениджърите, предприемачите и така наречената нова креативна класа – групата от заетите в дизайн и рекламната индустрия, както в и IT сектора, са най-щастливи у нас, заяви Елица Николова, гл. редактор на сп. „Мениджър“, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

„Ние не изследваме само субективни категории, свързани с щастието, а и тези, базирани на общата среда – достъп до образование, наука, изкуство, околна среда. Според второто проучване за Националния индекс на щастието още повече се увеличава обществената чувствителност на тема околна среда, която сваля нивото на индекса надолу“, каза още Николова.

„Друга тема е свързана с държавното управление и баланса между работното време и личния живот. Изводът е, че на индивидуално ниво сме щастливи, но в рамките на по-малките социални общности индексът на щастие рязко спада“, допълни Николова.

Михаела Здравкова, мениджър „Щастие“ в Сирма Груп холдинг, смята, че щастието е трудноизмеримо. Според нея изграждането на общност е от съществено значение.

Елица Николова сподели, че методологията на измерване е стандартизирана система на неправителствената организация Happiness Alliance. Тя включва 50 индикатора, разпределени в 12 категории.

От разговора стана ясно, че на глобално ниво индексът спада с 0,8 пункта. „Негативните тенденции са валидни навсякъде“, твърди Елица Николова.

Какво е да си мениджър на щастието в IT сектора?

По думите на Михаела Здравкова дейността на мениджъра на щастието е свързана с комбинация от дейността на човешки ресурси и малко маркетинг. 80% от работата ѝ е свързана с организиране на социални събития и подобряване на корпоративната социална отговорност.

Какво представлява тази позиция?

Chief Happiness Officer (Мениджър на щастието) по същество е HR мениджър със специална квалификация: той/тя вярва, че щастливите служители са по-добри служители.

Гарантирането, че служителите са щастливи, е BHAG (Big Hairy Audacious Goal = Голяма косматa дръзкa цел:). Всеки HR Мениджър може да се стреми да я достигне, като приложи серия от ценности към всяко едно взаимодействие със служителя (бъдещ, настоящ или бивш).

1. Отнасяйте се към всеки служител като към човек, който е важен

Това звучи като най-очевидното нещо, но лошото отношение е един от най-големите двигатели на текучеството. Служителите заслужават да бъдат третирани като клиенти по отношение на уважение, речник, действия и обещания. Нищо не дава право на работодателя да се отнася с работниците си като към една голяма обща маса или като към дефектни ресурси, които не отговарят на стандартите.

Нина Рамзи изтъква, че в световен мащаб само 44% от служителите казват, че се чувстват ценени от работодателя си. Уважението е съществен компонент на здравословните работни отношения.

2. Осигурете основното

Следвайки принципа на Маслоу, ако основните потребности на служителя не са покрити, няма смисъл да му предлагате модерен офис с гледка. Преди да започнете да ги правите щастливи, възнаградете работата им с навременна заплата и не ги утежнявайте административно.

3. Дайте глас на служителите

Необходимо е да бъдат изслушвани уникалните личности, работещи за Вашата компания. За целта те се нуждаят от подходящи канали, насоки и план за действие, за да споделят техните нужди и идеи.

Независимо дали става въпрос за последващо обаждане или имейл след интервю, или обратна връзка за тяхната работа, те трябва да знаят, че някой ги чува.

4. Уверете се, че ценностите на Вашата компания са демонстрирани

Почти всяка статия или доклад за ангажираността на служителите ще Ви каже, че ценностите са важни. Те са основата, върху която се изгражда Вашата компания и те свързват външния Ви имидж (Вашата марка) с Вашия вътрешен имидж (Вашата култура). Всеки път, когато трябва да вземете решение, да разрешите конфликт или имате нужда от иновации, Вашите отправни точки трябва да са тези ценности на компанията.

Не е достатъчно да ги има на лист хартия. Трябва да ги заявявате и непрекъснато да ги ревизирате, за да се впишат в поведението и да гарантирате, че хората демонстрират тези ценности. За да стане това, трябва да наемате хора въз основа на тези ценности, да ги оценявате и да ги възнаграждавате по съответния начин.

5. Предложете им свобода

Ласло Бок, старши вицепрезидент в Google казва: „Ако дадете свобода на хората, те ще Ви удивят.“

Предложете им свободата да управляват своето време и производителност, свободата да персонализират работното си пространство и свободата да реализират собствените си идеи.

6. Подкрепете растежа

Понякога хората се нуждаят от някого, който да повярва, че могат да израснат. Като HR мениджър можете да бъдете този човек на всеки етап от техния трудов опит, като ги подтиквате да надграждат силните си страни и да използват повече от предоставените възможности.

Създайте и насърчете възможностите за растеж, за да разгърнете талантите, които сте наели. В случай, че искате да ги запазите…

7. Насърчете приятната работна среда

Не става дума за забавление, защото има тенденция да се подвеждат хората да вярват, че всичко е пинг-понг и непрекъснати почивки. Вместо това говорим за радостта от провеждането на качествен разговор с колега или научаването на нещо ново. Разбира се, една игра на дартс може да Ви помогне да се заредите с енергия.

Да, важно е хората да се отпускат от време на време, но това не означава, че не са продуктивни. Връщаме се към предишната точка, дайте им свобода и им се доверете да я използват разумно.

 8. Насърчете ефективната работа в екип

Ефективността на екипите е ясен показател за ефективността на една компания като цяло. Може да сте наели най-добрите хора, но трябва да ги накарате да работят заедно и да постигат резултати. Много малко хора са естествено склонни да се представят добре в екипи.

Тук HR мениджърът трябва да се активизира и да предложи подготовка, упражнения за изграждане на екип и постоянно поддържане на тези умения. Можете да опитате Choose Happiness @ Work Card Game за екипи (195,00$ в Amazon) – играта се състои от над 50 общи сценария на работното място и над 100 научнобазирани решения. Всеки сценарий идентифицира и представя някаква обща ситуация на работното място, последван от кратка научна обосновка защо това е проблем. Картите предоставят много уникални възможности за практика, като отговарят на нуждите и стила на работа на различни екипи.

Щастието – тайната съставка

За Мениджъра на щастието точно щастието е тайната съставка, която трябва да добавите към Вашето планиране. Проследявайки и анализирайки нивата на щастие във Вашата организация, Вие ще можете точно да прогнозирате и управлявате ангажираността и лоялността на служителите си.

Използвани източници:

www.bloombergtv.com

www.gethppy.com