Да сте бели и червени

(но не от кръвно поразени),

с прекрасно настроение

и много вдъховение!

На работа да ви спори

И ник‘в вирус да не ви лови.

Децата да са много здрави,

А половинките – корави.

Щом няма до Милано да летим,

по нашите гори пикник ще гласим.

Щастливи, весели, засмени,

с любов и оптимизъм да сме озарени!