STEM e акроним от първите букви на английските думи:

 • Science – наука
 • Technology – технология
 • Engineering – инженерство
 • Maths – математика.

STEM обучението е концепция, която се стреми да вдъхнови младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. Звучи като програма за образование на ученици и студенти, но истината е, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре. В световен мащаб има реални практики как STEM може да се въведе дори при най-малките деца на 3+ години.

Ние като родители също може да опитаме STEM проекти у дома. Целта е да се развият естественото любопитство на детето и неговият творчески потенциал; умението му да наблюдава, да създава хипотези и да прави изводи; умението му да търси решения, да прави подобрения и иновации. С този подход детето учи активно: наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня и възпроизвежда информация.

Къде отиват мравките?“ е прекрасен въпрос за начало на цяло научно проучване. Въоръжете малчугана с лупа, тефтер, молив и фотоапарат, и тръгнете след някоя мравка. Задавайте му въпроси: Какво вижда? Какво му прави впечатление? Как се движат мравките? и т.н. Записвайте, снимайте или рисувайте наблюденията си.

По време на закуска детето може да Ви попита какво ще стане, ако сипе мляко в чашата за вода. Не бързайте да отговорите или да му забраните. Вместо това му предложете да проведете експеримент. Какво се случва? Как ще опишеш това, което виждаш? Може да продължите експеримента, като предложите на детето да смесите и други течности: олио във вода, мляко в оцет, оцет в олио, оцет във вода, боя във вода, боя в олио и т.н.

Когато Вие предлагате проект, е важно да мотивирате детето и да се съобразите с неговия интерес и желание за игра и експеримент. В повечето случаи децата реагират с охота, но ако забележите съпротива, не настоявайте.

Ето и някои насоки за дейностите по основните направления:

Наука: наблюдение, сравнение, описание, провеждане на експеримент, предвиждане, прогнозиране, задаване на въпроси, търсене на причини, създаване на обяснения и издигане на изводи, презентиране на резултати.

Технологии: идентифициране на проблем, изследване на възможни решения как нещо да заработи, опит да се съкрати пътят (по-бързо, по-ефективно, с по-малко ресурс) за постигане на нещо, използване на инструменти (от отвертка до софтуерни приложения), търсене на подобрения, изобретяване.

Инженерство: решаване на реални проблеми, използване на различни материали за конструиране, дизайн, планиране и създаване на неща, които работят.

Математика: сравняване, измерване, откриване на модели, броене, изследване на геометрични форми и т.н.

Задавайте повече отворени въпроси, които търсят не толкова причината, а насочват към процеса, към случващото се, към откриване на детайли, прилики и разлики. Такива са например:

Какво ти прави впечатление?

Какво се случва в момента?

На какво ти прилича?

Какво ще стане, ако…?

Какво ще стане, ако добавим/махнем…?

Какво опита до момента?

Какво промени?

Възрастният е полезен и като помощник на детето да открие точните думи, за да обясни явлението, което наблюдава. Говорете на децата просто, но прецизно. Не е необходимо да използвате сложни научни термини. Фокусирайте се върху популярните им варианти, за да може детето лесно да ги запомни и използва. Спокойно въвеждайте думи като: стабилно, балансирано, затъмнение, обиколка, укрепване и т.н.

Помогнете на детето да структурира наученото и да го представи и пред други хора. Когато децата вече са в училищна възраст ги научете да използват таблици, схеми, модели, видеа, софтуерни продукти и т.н.

Какви проекти може да предложите?

Съобразете проектите с възможностите, уменията и интересите на децата. За по-малките деца подбирайте по-прости за изпълнение дейности.

 • Наблюдавайте нощта и деня.
 • Наблюдавайте поведението на различни животни.
 • Насърчете детето да участва в различни проекти за конструиране: да направи лодка от подръчни материали и да я задвижи с дъха си през сламка; да направи хартиен самолет, който ще лети възможно най-надалеч; да построи възможно най-високата кула от вестници; да построи кула от сламки и тиксо, която да държи яйце; да построи мост, който да издържи любимия му мечок; да построи сграда по модел; да конструира различни по размер коли от клечки и пластилин, и да ги пусне по наклон, за да провери коя слиза най-бързо и т.н.
 • Мотивирайте го да категоризира предмети по признак: тежко/леко, меко/твърдо, голямо/малко, бързо/бавно и т.н.
 • Насърчете детето да търси по-лесни и бързи начини. Примерно: един кашон с играчки (съобразен като тегло) може да се носи, да се бута или тегли с въже. Как се чувства детето при различните варианти? Как може да се налее по-бързо вода в шише? Как по-бързо може да охладя чая си сутрин?
 • „Потърсете“ невидими неща като магнетизма и въздуха например.
 • Нека се превъплътят в дегустатори на различни сортове ябълки или круши и да се опитат да опишат впечатленията си.
 • Насърчете детето да потърси решения за рециклиране и повторно използване на предмети у дома.

Това са само примерни дейности и проекти. Вашата фантазия може да роди още цял куп.

В интернет също има достатъчно информация за STEM обучение, която можете да използвате. Аз лично харесах сайта https://thestemlaboratory.com, където има множество интересни опити за деца, както и тези канали в YouTube:

LearningMole

STEAM Kids: 50+ STEAM Activities for Kids

Technovation

Идеята на STEM не е толкова, че предлага нещо качествено ново като дейност и игри, а в това, че насърчава учителите и родителите да създадат среда, в която детето системно е мотивирано да наблюдава, експериментира и открива. Целта е да възпитаме личности, които имат естествен интерес към науката и са насочени към това да търсят решения и иновации.

По материали от https://www.detetoigrae.com