Общата оценка на глобалните хранителни отпадъци е твърде ниска според холандски изследователи, които предполагат, че всеки човек в света губи по около 500 калории храна на ден. Без разхищенията бихме могли да нахраним петима души вместо четирима, казват те.

Проучването установява, че хранителните отпадъци нарастват с увеличаването на средствата в джобовете ни, вероятно надвишавайки повече от два пъти нивата, за които сме мислили преди.

Намаляването на хранителните отпадъци е основно предизвикателство в борбата с изменението на климата. По данни на ООН похабената и изгубена храна представлява почти 10% от всички емисии на парникови газове.

‚Спирането на изхвърлянето на храна е от полза за потребителите и определено  е от полза за планетата“, твърди д-р Моника ван ден Бос Верма от Университета Вагенинген в Холандия.

„Изхвърлянето на храна в кофата ви е като изхвърляне на банкнота от пет евро – защо бихте направили това?“

Предишните оценки в световен мащаб на хранителните отпадъци бяха за 214 калории на ден (214 килокалории на ден / глава от населението – килокалория е друга дума за това, което обикновено наричаме калория).

Изследователите разгледаха подробно въпроса за хранителните отпадъци, използвайки данни на FAO (Организация на храните и земеделието на ООН), Световната банка и Световната здравна организация (СЗО).

„Хранителните отпадъци започват да се покачват при надвишаване на дневния доход от около седем долара на ден. Те са по-голям проблем в по-богатите страни, отколкото смятаме, но също така ще нарастват по-бързо и в по-бедните страни“, добавя д-р Том Ахтербош от Университета Вагенинген в Холандия.

„От това, което в момента имаме в нашите кухни, бихме могли да изхранваме пет души, вместо четирима, ако не разхищаваме“, казва той.

Промяна в поведението

Изследователите посочват някои прости решения за намаляване на хранителните отпадъци, като например намаляване на размера на порциите храна. Те казват, че промяната в поведението е важна, като например насърчаване на купувачите да преминат от закупуване на излишъци и презапасяване към закупуване на достатъчното количество, с мисълта, че винаги можете да купите нещо допълнително (ако е необходимо). И храната трябва да се цени и уважава повече в обществото.

Изследването, публикувано в списанието Plos One, не включва храната, загубена в производствения процес, преди да стигне до потребителя. Широко цитираната цифра за една трета от цялата храна, достъпна за консумация от човека, която е загубена или изхабена, се състои от похабената храна преди да достигне до потребителя (която проучването не е разгледало) и храната, похабена след като пристигне в кухнята.

Цифрите са глобални и дават основа за измерване на напредъка към международната цел за намаляване на хранителните отпадъци наполовина между 2015 и 2030 година.

„По същество това е най-устойчивият начин да се реши част от проблема за това как да изхранваме света в бъдеще,“ казва изследователят д-р Мартин Рутен.

По материали на BBC News

А Вие обичате ли да се презапасявате и изхвърляте ли редовно храна?